Kaedah Mengatasi Masalah Tidak Lancar Membaca Murid-Murid Pemulihan Khas

Antara kaedah pengajaran yang boleh digunakan oleh GPK untuk mengatasi masalah murid-murid pemulihan khas yang tidak dapat membaca dengan lancar :

  1. Guru menunjukkan kad bergambar dan semua murid dikehendaki menyebut nama benda yang dilihat.
  2. Guru menunjukkan dan membaca kad-kad perkataan dan kemudian murid-murid akan mengikut guru.
  3. Murid-murid dikehendaki memadankan kad-kad perkataan dengan gambar.
  4. Selepas itu, semua murid akan membaca kad-kad perkataan beberapa kali dengan bimbingan guru.
  5. Kemudian, murid-murid akan membaca tanpa dibimbing.
  6. Setelah mahir dalam bacaan, setiap murid akan mula menulis ayat pada buku.

   Sumber rujukan: Buku Pengantar Pendidikan Khas
   ***
   Terima Kasih