Semakan Keputusan KISSM 2012 (Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia)

Bagi bakal guru (IPG) dan juga guru (JPN), keputusan KISSM bagi tahun 2012 telahpun dikeluarkan oleh KPM. Semakan keputusan boleh dibuat mulai 20 Disember 2012.


Aplikasi Semakan Keputusan Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) - Calon JPN dan Calon IPG
Semakan Keputusan Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) adalah bagi calon berikut:

Peserta KISSM Kohort Mei, Jun dan November Bagi Tahun 2012 Kelolaan Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran  Malaysia.
Peserta KISSM Kumpulan I Kohort 3, 4 dan 5 Kelolaan Jabatan Pelajaran Negeri, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Keputusan KISSM 2012

Langkah-langkah membuat semakan keputusan KISSM 2012: 
 1. Pergi ke http://apps.moe.gov.my/smg/05/050002/ 
 2. Klik pada KEPUTUSAN [BARU
 3. Anda akan dibawa ke http://apps.moe.gov.my/smg/05/050002/cari-keputusan.cfm 
 4. Isikan no. K/P tanpa ada tanda sempang (-)
 5. Klik SEMAK
 6. No.K/P dan nama akan dipaparkan
 7. Klik ikon berwarna hijau untuk paparan keputusan dan cetakan.
 8. Anda LULUS!
 9. Beri salinan kepada Pembantu Tadbir untuk urusan pengesahan jawatan....

kredit: abaiis.blogspot.com

Di sekolah saya terdapat 3 orang guru yang menduduki KISSM tahun lepas dan alhamdulillah ketiga-tiga mereka telah LULUS. Saya pula menduduki KISSM ketika masih di IPG dan juga telah lulus.

LULUS KISSM sangat penting bagi seorang guru untuk disahkan ke dalam perkhidmatan (sah jawatan DG41) dan diberi pilihan memilih skim pencen.
Terima Kasih

Tugas Guru Semasa Cuti Akhir Tahun dan Sebelum Bermulanya Sesi Persekolahan 2013

Bermula pada 17.12.2012, saya dan semua guru yang lain diwajibkan hadir ke sekolah. Ini adalah rutin yang harus dilalui oleh seorang guru sebelum  sesi persekolahan bermula. Kebiasaannya, pada tahun-tahun sebelum ini, kami diwajibkan berada di sekolah sepanjang minggu pertama cuti akhir tahun untuk menjalankan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) bagi kursus-kursus yang telah dihadiri pada tahun semasa. 

Pada tahun ini, Guru Besar membenarkan kami bercuti terus tetapi hadir bertugas di sekolah dua minggu lebih awal sebelum sekolah dibuka.Agak-agaknya apa yang dilakukan oleh guru selama 2 minggu berada di sekolah? Berikut adalah catatan saya bagi menjawab persoalan tersebut:

Minggu 1
17.12.2012 - LDP KSSR tahun 3 (MT, PSV)
18.12.2012 - LDP KSSR tahun 3 (Sains, BI, PJ)
19.12.2012 - Mesyuarat Guru Kali 1/2013
20.12.2012 - Mesyuarat Induk Kurikulum Kali 1/2013
21.12.2012 - Mesyuarat Induk HEM Kali 1/2013
                    - Mesyuarat Induk Kokurikulum Kali 1/2013

Semua mesyuarat tersebut mengambil masa antara 3 - 4 jam.

Minggu 2
26.12.2012 - Mesyuarat Panitia Kali 1/2013 (BM, BI, SNS, Aga, BA)
27.12.2012 - Mesyuarat Panitia Kali 1/2013 (MT, KT, PSK, KH)
28.12.2012 - Mesyuarat Panitia Kali 1/2013 (PSV, MZK, MORAL, PJK)
31.12.2012 - Mesyuarat Pendidikan Khas
                    - Mesyuarat Prasekolah
                    - Persediaan kelas, bilik-bilik khas dan bilik guru
                    - Penghantaran Buku Rekod Mengajar


Buku Rekod Mengajar Tahun 2013

Itulah dia rutin seorang guru setiap tahun!Terima Kasih

Beberapa Definisi Disleksia

Perkataan Disleksia berasal daripada gabungan 2 perkataan Greek/Yunani iaitu dys yang bermaksud kesukaran/kesusahan dan lexis yang bermaksud bahasa atau pertuturan. Jadi apabila ia digabungkan, ia membawa maksud kesukaran atau kesusahan dalam bahasa. Secara literalnya, dyslexia bermaksud kesukaran dalam bahasa. 

In 1887, the word “dyslexia” was coined by Berlin, a German doctor, from 2 Greek words : Dys ( difficulty ) and Lexia ( the use of words ).
Beberapa definisi disleksia.

Definisi Pertama
Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia

Murid-murid disleksia ialah murid-murid yang mengalami masalah pembelajaran yang mempunyai kecerdasan mental yang searas atau melebihi murid-murid biasa tetapi mempunyai kesukaran atau kelemahan yang tinggi dalam kemahiran mengeja, membaca dan menulis.

Definisi kedua
World Federation of Neurology pada tahun 1986
a disorder manifested by difficulty in learning to read despite conventional instruction, adequate intelligence and sociocultural opportunity. 
Disleksia ialah satu kecelaruan pada kanak-kanak di mana, meskipun mereka melalui pengalaman bilik darjah konvensional, gagal menguasai kemahiran bahasa seperti membaca, menulis dan mengeja yang selaras dengan kemampuan intelektual mereka. (terjemahan)

Definisi ketiga
National Institute of Neurological Disorders and Stroke
Dyslexia is a brain-based type of learning disability that specifically impairs a person's ability to read. These individuals typically read at levels significantly lower than expected despite having normal intelligence. Although the disorder varies from person to person, common characteristics among people with dyslexia are difficulty with spelling, phonological processing (the manipulation of sounds), and/or rapid visual-verbal responding. In adults, dyslexia usually occurs after a brain injury or in the context of dementia. It can also be inherited in some families and so on, and recent studies have identified a number of genes that may predispose an individual to developing dyslexia.

Definisi keempat
Persatuan Disleksia Malaysia

Dyslexia is a reading difficulty in a child or adult who otherwise has good intelligence, strong motivation and adequate schooling……Dyslexia reflects a problem within the language system in the brain” (Shaywitz, 2003)

Definisi kelima
A.D.A.M. Medical Encyclopedia.
Developmental reading disorder, also called dyslexia, is a reading disability that occurs when the brain does not properly recognize and process certain symbols. 

SUMBER

Persatuan Disleksia Malaysia
Pubmed Online Jurnal
What's It Like Being Dyslexic (Video)
Buku Pengantar Pendidikan Khas
Buku Apa Itu Disleksia
Terima Kasih

Keperluan 7 Hari Berkursus dan Kaedah Pengiraan Hari Berkursus Bagi Penjawat Awam

Semua penjawat awam perlu menghadiri kursus sekurang-kurangnya tujuh (7) hari setahun. Keperluan 7 hari berkursus setahun ini termaktub di dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005 - Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam. 

Entri ini sebenarnya ada perkaitan dengan entri tentang eSPLG - Sistem Pengurusan Latihan Guru yang  saya tulis sebelum ini.


Kenapa perlu berkursus?
Menyedari pentingnya usaha-usaha pembangunan sumber manusia dalam sektor awam, Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam telah ditetapkan iaitu setiap anggota perkhidmatan awam perlu melengkapkan diri / dilengkapkan dengan sikap (attitude), kemahiran (skills) dan pengetahuan (knowledge) yang bersesuaian, melalui program pembangunan sumber manusia yang terancang yang berteraskan pembangunan kompetensi dan pembelajaran berterusan.

sekadar hiasan

7 hari setahun? Bagaimana pengiraannya?

Ada 3 kaedah atau cara:

1. Latihan - kursus, seminar, konvensyen, bengkel, forum, simposium, kolokium, lawatan rasmi/korporat/sambil belajar, klinik kaunseling.
6 jam berterusan = 1 hari berkursus 
(tidak terhad tetapi terpakai bagi kursus jangka pendek tidak melebihi 3 bulan sahaja).
2. Sesi pembelajaran - Executive Talk, perhimpunan bulanan anjuran jabatan, sesi perkongsian ilmu, menyampaikan ceramah dan sebaginya.
6 jam terkumpul = 1 hari berkursus 
(maksima 5 hari/30 jam terkumpul setahun)
3. Pembelajaran kendiri - pembacaan buku atau bahan ilmiah
1 pembentangan = 1 hari berkursus 
(maksima 3 hari setahun)

Kaedah pembacaan buku (Book Review)
 • Sekiranya tidak memenuhi keperluan 7 hari berkursus dalam setahun (maksudnya tak cukup 7 hari atau 42 jam)
 • Bilangan buku bergantung kepada bilangan hari kursus yang diperlukan bagi mencukupkan 7 hari.
 • Melibatkan pembentangan dan penulisan sinopsis buku yang dibaca. 
 • Pembentangan mengambil masa antara 10 - 15 minit.
 • Pembentangan boleh dilakukan semasa mesyuarat, perhimpunan bulanan yang dipengerusikan oleh Ketua Jabatan atau orang yang lebih kekanan pangkatnya.
 • Pembentangan melibatkan sesi soal-jawab.


Terima Kasih

eSPLG atau Sistem Pengurusan Latihan Guru


Sistem Pengurusan Latihan Guru atau eSPLG merupakan sistem aplikasi secara atas talian (on-line) yang dibangunkan oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG) untuk mengurus, mentadbir dan merekod semua maklumat/data latihan yang dihadiri oleh warga guru. 

Sebelum ini, para guru menggunakan kad kecil yang berwarna biru untuk merekod latihan seperti kursus, bengkel, taklimat, seminar, konvensyen, forum, simposium, lawatan sambil belajar atau lawatan rasmi yang dihadiri sama ada yang diadakan di luar sekolah atau di dalam sekolah. Kad pelaporan ini perlu diisi secara manual. Kad pelaporan ini kecil, maka guru-guru selalunya akan terpaksa membuat salinan terlebih dahulu sebelum mengisinya sebagai persediaan awal mengelak "liquid" digunakan.
Kenapa eSPLG penting? 
SPLG dibangunkan bagi mengurus, mentadbir dan merekod semua maklumat/data latihan yang dilaksanakan di peringkat pelaksana di samping merekod kursus-kursus, sesi pembelajaran dan pembelajaran kendiri yang dihadiri oleh guru-guru melalui modul Kehadiran Kursus Luar (KKL) dan modul ‘Book Review’ (BR).

Bila mula guna eSPLG? 

Merujuk kepada surat siaran KPM bertarikh 10 Julai 2012 -
PELAKSANAAN PENGGUNAAN SISTEM PENGURUSAN LATIHAN GURU (SPLG)
Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Bil. 3/2011 pada 15 November 2011 yang dipengerusikan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran telah memutuskan bahawa sistem pengurusan latihan guru iaitu Sistem Pengurusan Latihan Guru (SPLG) sahaja digunakan untuk mengumpul maklumat tentang kursus dan latihan guru.

Surat Siaran ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memberi makluman mengenai pelaksanaan penggunaan Sistem Pengurusan Latihan Guru (SPLG) kepada semua Bahagian, Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan sekolah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai satu sistem yang menguruskan semua pentadbiran kursus dan latihan dalam perkhidmatan bagi semua guru dan warga pendidik Kementerian Pelajaran Malaysia.

Apa yang perlu guru lakukan?
 1. Mendaftar eSPLG di alamat URL berikut http://apps1.moe.gov.my/splg/
 2. Pilih Modul Individu, kemudian klik pada ikon Modul Individu. Anda akan dibawa ke capaian baru untuk pendaftaran iaitu http://apps1.moe.gov.my/splg/i_SPLG/index.cfm
 3. Login menggunakan nombor Kad Pengenalan tanpa ada tanda sempang (-). Kata laluan adalah 4 digit terakhir nombor K/P anda. Selepas berjaya login, kata laluan boleh ditukar kepada yang baru dengan memilih menu tukar kata laluan.
 4. Kemaskini eProfil - pilih profil 1
 5. Daftar kehadiran kursus luar (KKL) iaitu kursus yang dihadiri di luar sekolah seperti di PPD, JPN.
 6. Daftar Book Review (BR) jika keperluan 7 hari kursus setahun tidak mencukupi.
 7. Semak dan cetak pelaporan.

Untuk maklumat yang lebih jelas, anda boleh muat turun bahan-bahan berikut di Folder eSPLG atau di Portal rasmi eSPLG.
 1. Garis panduan SPLG
 2. Modul Individu eSPLG
 3. Modul eProfil
 4. Pelaksanaan kaedah latihan pembacaan buku (Book Review)
 5. Kaedah pengiraan hari berkursus
 6. Nota tentang eSPLG dalam bentuk slaid powerpoint


Terima Kasih

Blog Cikgu Hijau Berwajah Baru Bersempena Menyambut Tahun Baru 2013


Blog Cikgu Hijau berubah wajah sempena nak menyambut tahun baru 2013 tak lama lagi. Kali ini BCH menggunakan simple template. Dengan latarbelakang dot-dot yang berwarna hijau, BCH rasanya nampak sesuai dengan namanya dan pemilik blog yang menggemari warna hijau yang memberikan perasaan cool.

Mungkin selepas ini BCH akan menghias diri supaya nampak lebih menarik dengan header baru...insyaAllah. Sudah lama saya mengidam mahu membina header blog tetapi tidak berkesempatan (maklumlah tak berapa pandai...sebenarnya tak pandai pun...tapi takpe, boleh belajar).

Hari ini juga saya telah belajar satu perkara baru iaitu cara membuat print screen.  Alhamdulillah ia berjaya juga setelah beberapa kali mencuba. Semunya disebabkan saya hendak tunjukkan layout template baru saya di blog ini.

Itulah...USAHA TANGGA KEJAYAAN!


Terima Kasih

Garis Panduan dan Senarai Pekeliling Berkaitan Dengan Program Pemulihan Khas (kemaskini)


Garis Panduan Guru Pemulihan Khas

Terdapat garis panduan dan beberapa bahan rujukan yang boleh digunakan oleh GPK dalam melaksanakan dan mentadbir program pemulihan khas.

 1. Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas 2012, Unit Pemulihan Khas, Bahagian Pendidikan Khas, KPM.(Edisi terkini)
 2. Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas 2008 , Unit Pemulihan Khas, Jabatan Pendidikan Khas, KPM. (Edisi Percubaan)
 3. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas (Masalah Penguasaan 3M), Jabatan Pendidikan Khas, KPM, 1999. (cetakan kedua 2003). Buku ini mengandungi set soalan ujian saringan, ujian diagnostik, ujian pengamatan dan ujian pencapaian bagi mata pelajaran BM dan Matematik.


KPM


Punca dan Bidang Kuasa Guru Pemulihan Khas


1) Surat Siaran Bahagian Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Bil. KP(BS) 8594/PK/Jld. II(32) bertarikh 22 Januari 1985 (Guru Khas Pendidikan Pemulihan)

2) Surat Siaran Bahagian Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Bil. KP(BS) 8502/5/PK/Jld V(26) bertarikh 28 Januari 1986 (Kelas Khas Pemulihan Di Sekolah Rendah)

3) Surat Siaran Bahagian Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Bil. KP(BS) 8502/5/PK/Jld V(29) bertarikh 17 Mac 1986 (Pengawasan dan Penyeliaan Program Pemulihan)

4) Surat Siaran Bahagian Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Bil. KP(BS) 8502/5/PK/Jld V(34) bertarikh 30 Jun 1989 (Guru Khas Pemulihan dan Penubuhan Kelas Khas Pemulihan di Sekolah Rendah)

5) Surat Siaran Bahagian Perkembangan Kurikulum KP(BPK)400-32/6 jld.3(61) [Pelaksanaan Program Literasi dan Numerasi (LINUS) Tahap 1 Di Sekolah Randah]

6) Surat Siaran Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KP(BPSH-SPDK)201/005/02 jld. 4(1)bth. 23 Mac 2012 [Tatacara Pelaksanaan Saringan dan Tahap Penguasaan Literasi dan Numerasi (LINUS) Murid Tahap 1, Sekolah Rendah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)]

7) Surat Siaran Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KP(BPSH-SPDK)201/005/02 jld. 4(18)bth.3 Julai 2012 (Guru Pemulihan di Bawah NKRA Pendidikan - LINUS)

8) Surat Siaran Bahagian Pendidikan Khas KPM.BPKHAS.300-2/2/3(24)bth. 29 Oktober 2012 (Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas 2012)


Terima Kasih

Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas 2012

Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengeluarkan Surat Siaran Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas Tahun 2012 sebagai panduan yang jelas dalam melaksanakan Program Pemulihan Khas di sekolah dengan berkesan. Surat Siaran ini berkuat kuasa mulai tarikh ia dikeluarkan. Surat siaran tersebut iaitu KPM.BPKHAS.300-2/2/3 (24) bth. 29 Oktober 2012 berkuatkuasa mulai 29.10.2012.

Bagi memudahkan Guru Pemulihan Khas, garis panduan ini boleh dicapai melalui internet di Portal Rasmi Bahagian Pendidikan Khas mulai 1 Disember 2012.MUAT TURUNPenambahbaikan utama garis panduan 2012
 1. Melibatkan murid tahap 1 (LINUS) dan murid tahap 2 (PROTIM).
 2. Pelaksanaan PBS (penilaian berasaskan sekolah) ke atas murid pemulihan.
 3. Pengurusan fail :
                          Tahap 1 - mengikut sistem fail dalam program LINUS
                          Tahap 2 - mengikut garis panduan 2012

Terima Kasih

Jadual Pembayaran Gaji Tahun 2013

Baca dengan senyuman!

Jabatan Akauntan Negara telah mengeluarkan jadual pembayaran gaji bulanan bagi kakitangan awam bagi gaji tahun 2013 melalui Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM Bilangan 4 Tahun 2012).Kredit to mediasantai.com


Terima Kasih

Kalendar Tahun 2013

Kalendar ini agak menarik disebabkan ia mengandungi cuti umum bagi negeri dan persekutuan, cuti sekolah bagi Malaysia dan Singapura.


Untuk cetak atau simpan

Klik IMEJ untuk besarkan, kemudian right click dan pilih save image as.
Terima Kasih

Cuti Umum Tahun 2013

Baca dengan senyuman!
Cuti umum bagi setiap negeri di Malaysia: 

 # Hari Kelepasan Am Persekutuan 2013 (Klik untuk download)Terima Kasih

Cuti Sekolah & Kalendar Persekolahan 2013

Sesiapa yang ingin tahu tarikh cuti sekolah pada tahun 2013 bolehlah merujuk kepada perincian penggal persekolahan 2013 yang telah dikeluarkan oleh KPM pada bulan Oktober lepas.

Bagi negeri Kelantan, Kedah dan Terengganu, persekolahan akan bermula pada 1 Januari 2013. Bagi negeri selain Kelantan, Kedah dan Terengganu, persekolahan akan bermula pada 2 Januari 2013.MUAT TURUN

 Perincian penggal persekolahan 2013


Takwim bagi negeri kumpulan B
Terima Kasih

Pekeliling Bayaran Khas Prestasi Kali Kedua Tahun 2012 (Bonus)

Sila baca dengan senyuman!

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah mengeluarkan pekeliling perkhidmatan bilangan 2/2012 yang berkaitan dengan pembayaran bonus bagi tahun 2012 seperti yang telah diwar-warkan semasa pembentangan bajet 2013 yang lalu.Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi Kali Kedua tahun 2012  
Klik di bawah untuk muat turun surat pekelilingTerima Kasih

Happy First Birthday to Blog CikguHijau | Semoga Hidup Lebih Dirahmati

Genap setahun sudah usia Blog CikguHijau sejak posting pertama saya pada 26.11.2011. Cepat sungguh masa berlalu. Harapan saya, isi kandungan blog ini akan terus memberi manfaat kepada rakan-rakan pembaca dan pengunjung yang singgah.


Selamat Hari Jadi Blog CikguHijau!

Saya ingin pastikan isi kandungan blog ini hanya berkaitan dengan dunia pendidikan secara amnya, dan lebih kepada info yang berkaitan dengan program pemulihan khas, LINUS, PROTIM, pendidikan khas bermasalah pembelajaran dan prasekolah. Saya tidak mahu ia menjadi blog 'rojak' di mana kandungannya bercampur-aduk.Terima Kasih

Lembaran Kerja Perkataan KVKV (12 Lembaran Kerja)Panduan penggunaan

Latihan ini diberikan selepas P&P dijalankan dan semasa menjalankan ujian tahap penguasaan. Gambar yang terdapat dalam latihan adalah sama seperti gambar yang diajar semasa P&P dengan menggunakan tayangan slaid powerpoint.

Mula-mula saya beri kepada murid lembaran kerja yang mempunyai pilihan jawapan. Murid akan mengisi petak kosong berdasarkan jawapan yang diberi.

Jikalau murid dapat menjawab hampir ke semua soalan dengan betul, barulah saya akan memberikan mereka bahagian yang kedua yang tidak mempunyai pilihan jawapan. Jika tidak, murid akan mengulangi menjawab lembaran kerja yang sama sehinggalah jawapan mereka betul sekurang-kurangnya 12 perkataan.

Ia bertujuan untuk mengukuhkan ingatan murid selain untuk memastikan murid benar-benar menguasai kemahiran mengeja dan menulis perkataan KVKV yang diajar.

Harap membantu.Terima Kasih

Pembinaan Jadual Waktu Kelas dan Subjek Menggunakan Perisian aSc TimeTables

Cuti akhir tahun 2012 sudah pun bermula namun bagi guru yang bertanggungjawab membina dan menyusun jadual waktu kelas serta mata pelajaran, waktu cuti sekolah hampir tidak dapat dirasai sehinggalah tugas membina jadual waktu siap sepenuhnya.

Berdasarkan pengalaman saya sebagai guru yang terlibat membina jadual waktu, perkara akan menjadi rumit dan amat membebankan jika tugasan diberikan dan perlu disiapkan dengan seberapa segera. Pembinaan jadual waktu akan bertambah 'memeningkan kepala' apabila terdapat perubahan di saat-saat akhir. 

Pada tahun ini, saya diberikan draf agihan dan pecahan waktu mengajar guru mengikut kelas dan mata pelajaran  selepas keputusan pertukaran guru dikeluarkan pada 3/11/2012 untuk memastikan tiada perubahan pada jadual berlaku. Kemudian, apabila draf dipaparkan kepada semua guru, ada dalam kalangan guru yang tidak berpuas hati dan akhirnya ia dirombak semula. Begitulah senario proses pembinaan jadual waktu yang 'memenatkan'. 

Akhirnya waktu cuti sekolah menjadi waktu yang paling sesuai untuk membina jadual waktu dengan tenang dan tanpa diganggu...


Perisian aSc TimeTablesDalam membina jadual waktu, pelbagai cara dan kaedah akan digunakan untuk menyusun jadual waktu kelas serta matapelajaran supaya jaudal waktu tersebut mengikuti standard yang telah ditetapkan serta memastikan jadual waktu tersebut tidak bertembung dengan guru-guru lain dalam satu kelas yang sama. Itu adalah tugas yang amat rumit dan memerlukan pemerhatian serta kecekapan yang tinggi. Apatah lagi kalau jumlah guru yang sedikit dan pembahagian mata pelajaran tidak adil. Tentu amat menyulitkan.

Namun, masalah ini dapat dikurangkan dan pembinaan jadual waktu menjadi lebih terancang dan mudah dengan menggunakan perisian aSc Time Tables. Perisian ini boleh digunakan dengan pelbagai bahasa termasuk Bahasa Malaysia. Ini akan memudahkan penguna memahami cara mengunakan perisian ini. Bagi pengguna baru, tutorial juga ada disertakan. Tutorial ini akan mengajar pengguna menggunakan perisian ini dengan betul.

Perisian aSc TimeTables boleh dimuat turun secara percuma. Perisian versi percuma ini sudah cukup bagi membina jadual waktu. Jika mahu perisian yang lebih lengkap, ia boleh dibeli.


Pembinaan Draf Jadual Waktu

Terdapat beberapa langkah awal yang perlu dilakukan secara manual. Antaranya ialah:

 1. Penentuan guru-guru kelas.
 2. Penelitian terhadap prasyarat-prasyarat khas yang ditentukan seperti di dalam pekeliling khususnya KSSR dan KBSR.
 3. Prasyarat khusus untuk GB, GPK, Guru Penyelaras Bestari, Guru Data, Guru Media/Sumber, Guru Disiplin dan yang berkaitan.
 4. Prasyarat pembahagian susunan dan berapakah waktu single dan double.
 5. Prasyarat dalaman seperti menggabungkan 2 kelas Pendidikan Moral menjadi 1 kelas sahaja pada waktu Pendidikan Islam.
 6. Menentukan guru yang berpasangan, seperti guru jQAF dan guru pemulihan. 
 7. Mentiadakan waktu PJ pada hari Isnin kerana perhimpunan rasmi.
 8. Menjadikan kelas PJ tahap 2 serentak 3 atau 2 kelas dengan diajar oleh guru lelaki dan guru perempuan supaya memungkinkan pengasingan murid L/P jika diperlukan.
 9. Menjadikan kelas B.Cina 1 kelas dan B.Tamil 1 kelas pada waktu serentak dengan waktu B.Arab.
 10. Penetapan kelas ke bilik-bilik khas seperti makmal komputer, makmal sains.
 11. Menyediakan draf induk secara manual atau dlm microsoft excell yang mengandungi 
  1. Kolum 1: Kelas-kelas dari darjah 1 hingga 6
  2. Kolum 2: Guru kelas masing-masing
  3. Kolum 3: Guru-guru utk subjek BM
  4. Kolum 4: Guru-guru utk subjek BI dan subjek-subjek seterusnya.
 
Pembinaan Jadual Waktu Menggunakan Perisian aSc TimeTables
1. Download aSc software di sini (free unlimited trial!)
2. Install

3. Mulakan software

4. Semak tutorial

5. Mulakan satu jadual baru (creat new)

6. Isikan data asas

7. Isikan data semua matapelajaran

8. Isikan data semua kelas

9. Isikan data semua bilik khas spt makmal, bilik media dll

10. Isikan data semua nama guru

11. Isikan data pengajaran (lessons)

12. Semak semua data mengikut peruntukan KBSR dan KSSR.

13. Test & Generate

14. Jadual pun siap.
( jadual boleh dimurnikan lagi secara manual)

Perincian Data Input

Isi penting
 1. Bagaimana saya boleh menyusun data guru, kelas, matapelajaran dan bilik khas mengikut susunan abjad?
 2. Time-off, iaitu waktu rehat guru yang boleh ditetapkan secara khusus.

Data Mata Pelajaran (SUBJECTS)
 1. Menentukan waktu: single, double atau mungkin triple period
 2. Menentukan sesuatu matapelajaran di Bilik Khas spt Makmal Sains dll
 3. Menentukan Time-off bagi sesuatu matapelajaran seperti menghalang P.Jasmani (PJ) yang tidak sesuai pada hari Isnin kerana murid diwajibkan berpakaian rasmi pada hari Isnin. Manakala P.Kesihatan dibolehkan.

Data Kelas
 1. Menentukan Time- off  iaitu waktu rehat kelas terutamanya perbezaan bagi tahap 1 dan tahap 2.
 2. Menentukan Division, iaitu pembahagian murid di dalam kelas kepada beberapa kumpulan spt murid P.Islam dan Murid P.Moral, mungkin juga murid pemulihan.
 3. Menentukan Joint kelas, iaitu penggabungan 2 division menjadi satu kelas, spt menggabungkan dua atau tiga kelas P.Moral menjadi satu kelas yang berasingan pada waktu yang sama.

Data Guru
 1. Menentukan Time- off  iaitu waktu rehat guru terutamanya GB, GPK dan guru tahap 1 dan 2.
 2. Menentukan guru-guru kelas.
 3. Menyemak jumlah waktu mengajar setiap guru dalam seminggu.
 4. Menentukan jumlah waktu mengajar maksima guru dalam sehari supaya tidak lebih 8 waktu.
 5. Menentukan nama ringkas guru.

KreditTerima Kasih

Pekeliling Guru Pemulihan Di Bawah NKRA Pendidikan - LINUS

Klik di bawah untuk muat turun pekeliling


Antara isi kandungan Surat Siaran Kementerian Pelajaran Malaysia Bilangan 24 Tahun 2012  bertarikh 3 Julai 2012 (Guru Pemulihan Di Bawah NKRA Pendidikan - LINUS)


1) Makmal NKRA Pendidikan telah mencadangkan supaya dibuat penambahbaikan terhadap nisbah guru pemulihan di sekolah-sekolah, daripada seorang guru pemulihan di setiap sekolah kepada guru pemulihan  bagi 15 orang murid yang tidak menguasai asas literasi dan numerasi. Dalam hal ini, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 27 Januari 2012 telah bersetuju supaya semua cadangan Makmal NKRA Pendidikan dilaksanakan. 


2) Murid tahap 1 yang tidak menguasai literasi dan numerasi ialah murid yang tidak melepasi konstruk 12 bagi literasi dan numerasi.


3) Murid tahap 2 yang tidak menguasai literasi dan numerasi ialah murid yang masih tidak boleh membaca, menulis dan mengira berdasarkan ketetapan yang diguna pakai sebelum LINUS dilaksanakan.


4) Penempatan guru pemulihan di semua sekolah adalah menggunakan nisbah seorang guru pemulihan kepada 15 orang murid yang masih tidak menguasai literasi atau numerasi termasuk murid tahap 2 (sekiranya ada).


5) Sekiranya sekolah mempunyai murid yang tidak menguasai literasi atau numerasi kurang daripada 15 orang, maka sekolah tersebut layak menerima hanya seorang guru pemulihan sahaja.


6) Jika sekolah mempunyai murid yang tidak menguasai literasi atau numerasi melebihi 15 orang tetapi kurang 30 orang, maka sekolah tersebut layak menerima hanya seorang guru pemulihan. Namun sekiranya genap 30 orang murid, maka sekolah tersebut layak menerima 2 orang guru pemulihan.


7) Semua JPN, PPD dan sekolah hendaklah memastikan bahawa semua guru yang dilantik sebagai guru pemulihan mempunyai opsyen pemulihan atau sekurang-kurangnya telah mengikuti latihan untuk mengajar kelas pemulihan.


8) Dengan berkuatkuasanya surat siaran ini, maka surat siaran KPM.BPKHAS.300-2/212 bertarikh 4 Ogos 2010, Peranan Guru Pemulihan Khas Dalam Pelaksanaan Program LINUS adalah terbatal. 
Terima Kasih

Petua Buat Para Guru


Ingatan untuk diri saya: 

 
"Kalau guru mengajar sambil duduk 
Murid belajar sambil mengantuk
 
Kalau guru mengajar sambil berlakon
Murid belajar dengan tekun
 
Kalau guru mengajar tanpa alat
Murid belajar dengan ralat
 
Kalau guru mengajar banyak bercakap
Ada murid bertambah gagap
 
Kalau guru menjadi pemudah cara
 Ramai murid pandai berbicara
 
Kalau guru mengajar tanpa menilai
Takkan tahu murid bodoh dan pandai
 
Kalau guru berbudi bahasa
Dikenang murid sepanjang masa.."
 
 
 
 
"Guru jangan sekali-kali menganggap dirinya 
orang yang paling berjasa kepada pelajar, 
sekalipun pelajar berterima kasih kepadanya. 
 
Sebaliknya dia hendaklah menganggap 
pelajarnya berjasa kepadanya kerana 
dengan adanya mereka, ia dapat mendekati Allah 
dengan menanamkan ilmu kepada mereka..."
 
 
kredit
http://myhemsmti.blogspot.com
 
 Terima Kasih

Lembaran Kerja Perkataan KVKV Vokal O

Antara perkataan yang diuji adalah koko, toto, yoyo, soto, foto, logo, bola, roda, soya, sofa, nota, kota (12 perkataan).


Klik 'link' di bawah ini untuk download:Terima Kasih

Lembaran Kerja Perkataan KVKV Vokal U

Antara perkataan yang diuji adalah:
 • KVKV Vokal u - 16 perkataan (bubu, kuku, buku, kutu, duku, susu, sudu, guru, kupu-kupu, bulu, tugu, kura-kura, kuda, rusa, muka, gula, cuka)
 • KVKV Vokal a + u - 12 perkataan (baju, batu, dadu, kayu, paku, satu, saku, sagu, madu, labu, lagu, sapu)


Untuk download, boleh klik 'link' di bawah ini:


Terima Kasih

Lembaran Kerja Perkataan KVKV Vokal E

Lembaran kerja ini mengandungi 14 perkataan  - meja, beca, kera, peta, peti, besi, feri, ceri, segi, beli, beri, tebu, keju, debu, teko untuk menguji kemahiran bacaan dan ejaan murid.


Lembaran kerja perkataaan KVKV Vokal e (ada pilihan jawapan)
Klik sini untuk downlod Lembaran kerja perkataaan KVKV Vokal e (tiada pilihan jawapan)
Klik sini untuk donwload 

Terima Kasih

Memahami Konsep Ejaan dan MengejaKonsep ejaan dan mengeja perlu mendapat perhatian istimewa guru bahasa Melayu yang mengajarkan bacaan permulaan.

Guru prasekolah, guru bahasa Melayu dan guru pemulihan perlu menyemak pemahaman mereka tentang konsep ejaan dan mengeja. Guru pemulihan termasuklah guru pemulihan khas, guru pemulihan dalam bilik darjah, guru Literacy and Numeracy Screening (LINUS) dan beberapa nama lain yang mungkin muncul pada masa hadapan. Pemahaman yang jelas tentang kedua-dua konsep ini dapat membantu mereka melaksanakan tugas untuk mengajarkan bacaan permulaan kepada kanak-kanak dengan berkesan. 
Terima Kasih

Kanak-Kanak Belajar Menjadi Orang Dewasa di KIDZANIA Kuala Lumpur

Rabu lepas saya pergi ke Kidzania Kuala Lumpur di Curve NX, Mutiara Damansara kerana mengikuti rombongan prasekolah. Dalam hati tertanya-tanya, Kidzania ini apa? Rupa-rupanya Kidzania ini adalah replika sebuah bandar tetapi bersaiz kanak-kanak. Tidak di sangka, di dalam bangunan Curve NX itu terdapat sebuah bandar mini, a city of Kidzania. Lokasinya bersebelahan dengan IKEA sahaja.

Bangunan Kidzania KL di Curve NX Mutiara Damansara


Pemandangan di dalam bangunan Kidzania

Di dalamnya ada bangunan, kedai, hotel, panggung wayang, restoran, balai polis, mahkamah, balai bomba, salun, TNB, Telekom, Lapangan terbang, stesen minyak, tempat belajar kereta, tempat cuci kereta, pasaraya, sekolah memasak, sekolah melukis, kolej, rumah kediaman, kilang, hospital, disko pun ada, stesen TV, bank, stesen radio Hitz.fm dan banyak lagi. Bumbungnya pula di cat seolah-olah seperti langit biru.

Bangunan Balai Polis Kidzania City
CSI @City of Kidzania

Balai Bomba Kidzania
Fire Station, City Of Kidzania

Di sini, kanak-kanak bermain dan belajar menjadi orang dewasa melalui pekerjaan yang dilakukan. Terdapat lebih daripada 90 pekerjaan yang ditawarkan di Kidzania. Apabila bekerja, kanak-kanak akan dibayar gaji menggunakan wang yang dinamakan Kidzos. Dengan Kidzos, mereka boleh membeli makanan, membayar perkhidmatan, menyimpan di bank atau pun membelanjakannya di kedai yang menggunakan mata wang Kidzos yang terdapat di City of Kidzania.

mata wang Kidzania City
Mata wang Kidzania iaitu KidZos

Di sini wang kidzos tidak laku kerana RM sahaja ada nilai

Kanak-kanak di Kidzania boleh memilih pekerjaan yang disukai seperti bomba, polis, hakim, peguam, penyiasat, pekerja Telekom, doktor, doktor gigi, jururawat, pilot, flight attendant, wartawan, pengacara dan sebagainya. Pekerjaan paling popular adalah bomba dan pilot/flight attendant. Di sini, pengunjung terpaksa beratur panjang untuk menunggu giliran. Saya terpaksa menunggu hampir 40 minit untuk memenuhi impian seramai 7 orang anak-anak prasekolah sepanjang masa bertanya.... cikgu, bila nak jadi bomba ni....?

Aktiviti bekerja sebagai bomba memang nampak menarik pada mata kanak-kanak. Selepas mendengar taklimat, mereka akan dibawa menaiki kereta bomba. Di atas kereta bomba, mereka menyanyi lagu sementara kereta bergerak menuju ke tempat kebakaran. Sampai di tempat kebakaran, mereka akan memadamkan kebakaran yang berlaku di hotel menggunakan alat yang memancutkan air ke arah hotel. Kebakaran memang nampak macam betul-betul berlaku. Ada api, ada bunyi seperti kaca-kaca pecah dan bunyi letupan.

Pasukan bomba Kidzania
Impian tercapai. Sedang kusyuk mendengar taklimat kebakaran.
Hotel terbakar
Apa yang sedang mereka dengar agaknya??

Satu aktiviti mengambil masa antara 15-20 minit. Aktiviti pula ikut kesesuaian umur dan bilangan peserta. Contohnya untuk jadi bomba, ambil masa 20 minit dan hanya melibatkan 8 kanak-kanak berumur 4 tahun ke atas sahaja dalam satu-satu masa. Selepas habis aktiviti menjadi ahli bomba, kanak-kanak akan dibayar gaji sebanyak 8 kidzos. Ibu bapa dan penjaga tidak dibenarkan terlibat di dalam setiap aktiviti yang disertai oleh kanak-kanak. Orang dewasa hanya boleh melihat dari jauh, maklumlah kanak-kanak kan sudah bertukar menjadi dewasa di Kidzania!

Peraturan aktiviti di Fitters Fire Station. (+8 maknanya dapat gaji 8 KidZos)

Jika kanak-kanak ingin belajar sesuatu seperti belajar melukis di Painting School, mereka dikenakan bayaran sebanyak 5 Kidzos.

Peraturan aktiviti di Painting School. (-5 bermaksud kena bayar 5 KidZos)

Hospital di Kidzania City
Hospital KPJ. Tak sempat nak masuk.

Kidzania Kuala Lumpur ini boleh memuatkan sehingga 1700 orang dalam satu masa. Pada hari rabu lepas, saya dimaklumkan lebih 1000 orang berkunjung ke Kidzania.

Di tingkat dua selepas turun dari kapal terbang AirAsia.

Kidzania Malaysia adalah rangkaian Kidzania yang ke-9 di dunia dan dibuka pada 28 Februari 2012. Kidzania berasal dari Mexico dan sudah pun berada di Jepun , Korea, Dubai, Jakarta, Lisbon, Monterrey, Koshien, Santiago dan Cuicuilco.


Panjang lagi kalau nak tulis tentang Kidzania ini, jadi saya fikir baik saya ringkaskan saja.

Terima Kasih

Bajet 2013 : Bonus SATU SETENGAH BULAN GAJI untuk Penjawat Awam

  ISI PENTING BAJET 2013

 1. Bonus penjawat awam sebanyak 1 bulan setengah gaji (1.5 X). Dibayar 3X - Raya 2012 yang sudah dibayar, Disember 2012 (setengah bln) dan Januari 2013 (setengah bln).
 2. Diskaun 20% ke atas pinjaman pelajaran PPTN bagi peminjam yang melangsaikan hutang sekaligus dalam tempoh setahun bermula bulan Oktober 2012 sehingga 30 September 2013. Diskaun 10% setahun bagi yang membayar hutang secara konsisten bermula 1 Oktober 2012.
 3. Rebat RM200 secara one-off bagi pembelian satu unit telefon mudah alih pintar 3G utk belia 21-30 tahun berpendapatan RM3000 dan ke bawah.
 4. Diskaun 50% tambang komuter KTMB utk semua warganegara Malaysia berpendapatan RM3,000 dan kebawah sebulan.
 5. Bantuan Persekolahan RM100 kepada pelajar sekolah akan diteruskan.
 6. Bantuan Bauchar buku akan diberikan dan ditingkatkan dari RM200 kepada RM250
 7. Pemberian BR1M 2.0 akan dilaksanakan. Kriteria yang sama dan sebagai tambahan, BR1M 2.0 ini turut diperluaskan kepada individu bujang bagi yang bergaji kurang dari RM2000 dan akan menerima bantuan RM250. Bagi yang telah mendaftar tidak perlu lagi berbuat demikian. 
 8. Pelepasan cukai RM6000 untuk ibubapa bagi pendidikan tinggi anak-anak .
 9. Sebanyak 38.7 bilion diperuntukan kpd KPM utk peruntukan mengurus dan pembangunan. Tambahan 500 juta bagi meningkatkan kemahiran guru bagi subjek-subjek teras spt BM, MT, BI dan Sains melalui pendekatan Higher Order Thinking Skills.
 10. Bagi pembangunan Perusahaan Kecil & Sederhana (PKS), Skim Pembangunan PKS berjumlah RM1 bilion akan dikendalikan oleh SME Bank
 11. Dana Industri Halal pula sediakan RM200 juta utk pembiayaan modal kerja PKS yg usahakan pengeluaran produk halal.
 12. Perbadanan Nasional Berhad (PNS) akan beri pinjaman RM25,000 bg “licensee” & RM500,000 kpd “licensor” dlm usaha memodenkan perniagaan penjaja & peniaga kecil.
 13. Pengecualian cukai 1) pengecualian cukai pendapatan 100% utk 10 tahun; 2) pengecualian cukai pegangan; 3) pengecualian duti setem.
 14. Pengurangan Cukai Pendapatan individu. Penurunan 1 mata peratusan bagi kumpulan pendapatan bercukai antara RM2500 - RM50,000.
 15. Pengecualian cukai pendapatan bg tempoh 10 tahun kpd syarikat berstatus TRX (Tun Razak Exchange).
 16. SC akan perkenalkan Graduate Representative Program dgn kerjasama sektor swasta bg melatih graduan memenuhi keperluan industri.
 17. Utk tambahbaik SPRM, 150 perjawatan akan ditambah sehingga 5,000 anggota.
 18. Geran RM10,000 kpd persatuan penduduk berdaftar utk aktiviti rondaan di kawasan kejiranan & mempertingkatkan peranan rukun negara.
 19. Tambahan 10,000 ahli Pasukan Sukarelawan Polis dan pemasangan 496 unit CCTV di 25 buah Pihak Berkuasa Tempatan.
 20. Caj bayaran pemprosesan pasport dikurangkan kepada RM150/5 tahun dan RM80/2 tahun untuk warga emas dan kanak-kanak 12 tahun ke bawah.
 21. Skim PerlindunganTakaful Padi dibawah 10 hektar.
 22. Subsidi gula dikurangkan 20 sen per kg. (Harga gula naik lagi?)
 23. Peruntukan utk Bajet 2013 ialah RM251.6 bilion. Perbelanjaan Mengurus ialah RM201.9 bilion & Peruntukan Pembangunan ialah RM49.7 bilion.

Terima Kasih

Lembaran Kerja Perkataan KVKV Vokal A

Lembaran kerja perkataan KVKV ini terbahagi dua. Pertama, mempunyai pilihan jawapan, manakala yang kedua tiada pilihan jawapan. Antara perkataan yang diuji ialah mata, mama, nama, lada, bapa, kala, bata, baca, kaca, kata, kaya, raja, rama-rama, jala (14 perkataan).

Mula-mula saya akan beri kepada murid lembaran kerja yang mempunyai pilihan jawapan. Murid akan mengisi petak kosong berdasarkan jawapan yang diberi. Jikalau murid dapat menjawab hampir ke semua soalan dengan betul, barulah saya akan memberikan mereka bahagian yang kedua yang tidak mempunyai pilihan jawapan. Jika tidak, murid akan mengulangi menjawab lembaran kerja yang sama sehinggalah jawapan mereka betul sekurang-kurangnya 12 perkataan.

Ia bertujuan untuk mengukuhkan lagi ingatan murid-murid selain daripada memastikan murid benar-benar menguasai kemahiran mengeja dan menulis perkataan KVKV yang berkaitan.

Latihan ini diberikan selepas P&P dijalankan dan semasa menjalankan ujian tahap penguasaan.

Berdasarkan pemerhatian dan rekod, murid LINUS saya seramai 6 orang dapat jawab semua soalan dengan betul sekiranya soalan mempunyai pilihan jawapan. 

Terima Kasih

Guru Mentor Program Pembangunan Guru Baharu

Alhamdulillah 'in-house training'/LADAP tentang Guru Mentor Program Pembangunan Guru Baharu (PPGB) telah dijalankan petang tadi.

Saya kongsikan sedikit pengisian LADAP tersebut. Jika anda berminat untuk dapatkan 'soft copy', sila tinggalkan e-mail di ruangan komen. 


Terima Kasih